VTS undervisning & Oplæg

Oplev VTS 

- Workshops,oplæg & kunstsamtaler


Online VTS Session


Dato:

Tid: 

Pris: gratis

send os en mail for link - info@vtsdanmark.dkKontakt VTSdanmark på info@vtsdanmark.dk hvis du som privatperson eller arbejdsplads ønsker at høre mere om mulighederne for workshops i, oplæg om eller kunstsamtaler udfra VTS.

Dato: 17.05.24


Tilmelding: info@vtsdanmark.dk senest 19. april 24

Tid: 11 - 17

Pris:1900 kr. eks. moms

(inkl. forplejning)


Sted:Galleri Rumtoenhalv. Langebjergvænget 14, 4000 Roskilde ((Trekroner)


Undervisere: Marie Abel Hesse & Anna Zieler


Kursets indhold
Kurset introducerer dig til faciliteringsmetoden Visual Thinking Strategies (VTS). Vi afprøver metoden i plenum og øver derefter VTS ude i Kunstens fantastiske udstillinger. Dagen afrundes med fælles overvejelser over VTS i egen praksis.


Hvem bør deltage i VTS for begyndere


Dette heldags kursus henvender sig til en bred vifte af fagfolk, herunder pædagoger, undervisere, kulturpersonale og sundhedsarbejdere, der ønsker at opnå en overordnet forståelse og træning i Visual Thinking Strategies. Kurset er velegnet til enhver, der har interesse i at arbejde med empati og kritisk tænkning gennem parafraser, kropssprog og aktiv lytning.


Kræver det nogle forudsætninger at lave VTS?


Det er ikke nogen forudsætning at have forkundskaber i at se og tale om kunst, men derimod er der en forventning om lyst og nysgerrighed til at reflektere over- og undersøge det der kigges på sammen som gruppe.


Hvad kan du forvente at opnå?


Efter deltagelse i VTS for begyndere vil du have kendskab til Visual Thinking Strategies som metode til anerkendende og inkluderende facilitering

Du vil have fået praktisk erfaring med VTS i forhold til eget virke, samt Viden om at facilitere en samtale mellem en gruppe af mennesker ud fra konkrete genstande, kunstværker, fotos m.m. hvor alle deltagerne kan udtrykke deres perspektiv på lige fod, hvad enten de har forhåndskundskaber om genstandsfeltet eller ej
VTS for begyndere -introduktionskursus

1 dags kursus


Dato: 17. & 18.09.24

Kursisten sørger selv for overnatning


Tilmelding: info@vtsdanmark.dk senest 1.sept.2024

Tid: dag 1: 11 - 17 & dag 2: 10-16

Pris 3600 kr. eks. moms

(inkl. frokost og eftermiddags forplejning).

Earlybird pris: 3400 kr. eks. moms (inkl.frokost og eftermiddags forplejning) inden d. 1.juni 2024

Sted:Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg


Undervisere: Marie Abel Hesse & Anna Zieler


Kursets indhold

VTS Grundkursus er en intensiv workshop, der strækker sig over to sammenhængende dage. Om morgenen vil deltagerne blive introduceret til Visual Thinking Strategies (VTS) samtaler, hvor de vil lære om metoden bag, samtalerens struktur og den vigtige rolle som VTS facilitator. Om eftermiddagen vil træningen fortsætte i museets udstilling, hvor deltagerne vil få mulighed for at praktisere VTS-facilitering med vejledning fra en erfaren VTS-coach. Begge dage afsluttes med gruppeopgaver og en opsummering i plenum.Hvem bør deltage i VTS Grundkursus?


Dette to-dages kursus henvender sig til en bred vifte af fagfolk, herunder pædagoger, undervisere, kulturpersonale og sundhedsarbejdere, der ønsker at opnå en dybdegående forståelse og træning i Visual Thinking Strategies. Kurset er velegnet til enhver, der har interesse i at arbejde med empati og kritisk tænkning gennem parafraser, kropssprog og aktiv lytning.


Kræver det nogle forudsætninger at lave VTS?


Det er ikke nogen forudsætning at have forkundskaber i at se og tale om kunst, men derimod er der en forventning om lyst og nysgerrighed til at reflektere over- og undersøge det der kigges på sammen som gruppe.


Hvad kan du forvente at opnå?


Efter deltagelse i VTS Grundkursus vil du have opnået en solid indsigt i VTS-metodens teoretiske grundlag og være i stand til at facilitere VTS-samtaler selv. Du vil have fået inspiration- og sparring til at anvende VTS i egen praksis og vil være i stand til at facilitere samtaler ud fra konkrete genstande, kunstværker, fotografier m.m. Vores mål er at give dig værktøjer til anerkendende og inkluderende samtalefacilitering samt redskaber til at arbejde med forskellige perspektiver og oplevelser på en ligeværdig måde.


VTS Grundkursus 

2 dages kursus

VTS for øvede


Dato og lokation er på trapperne, så hold øje her på siden.


Ved dette kursus har kursisterne styr på de tre spørgsmål og kurset har derfor fokus på hvordan man som facilitator kan parafrasere hensigtsmæssigt (linking og framing). Formålet med denne dag, er at blive endnu mere bevist om det ansvar man har som VTS-facilitator og hvordan man kan bruge metoden som inklusionsværktøj.