Om VTS

VTS - Visual Thinking StrategiesVisual Thinking Strategies er en nysgerrighedspirrende faciliteringsmetode, der støtter børn og voksne i at udvikle refleksion, kritisk tænkning og kommunikationsevner via dét at observere narrative værker i en gruppesammenhæng.


Metoden tager udgangspunkt i deltagerne, og bygger videre på deres egne erfaringer og observationer, gennem en gruppedynamisk proces hvor deltagerne, med VTS-facilitatorens hjælp, lytter til de andre deltageres synspunkter, og vurderer om de ser tingene på samme måde.


VTS er en metode der bruges i dagtilbud, skoler, højere uddannelsesinstitutioner, indenfor sundhedsvæsenet, i erhvervslivet og på kulturinstitutioner som museer og biblioteker med henblik på at håndtere f.eks. åben dagtilbud- og åben skoleforløb, arbejde med sprogstimulering, integrationsprojekter og ældreområdet (f.eks. med mennesker med demens og deres pårørende). 


VTS stammer fra USA og er udviklet af psykolog Abigail Housen og tidligere leder af undervisningsafdelingen på Museum of Modern Art (MoMA) Philip Yenawine, for at styrke børn og voksnes selvtillid og glæde ved kunstoplevelser.

Læs mere om VTS på www.vtshome.org


 
VTS er velegnet til

- skoleundervisning og Åben Skole tilbud

- pædagogiske læreplanstemaer samt forældre-inddragelse og dokumentation

- museumsformidling

- integrationsprojekter

- sprogtilegnelse og -stimulering

- litteraturformidling 

- forløb for mennesker der lever med demens

- teambuilding 


VTS styrker og opmuntrer

- sociale kompetencer og relationsdannelse

- selvtillid og selvværd

- kritisk tænkning, observationsevner og begrundet argumentation

- glæde ved kunst og fortællinger

- demokratiske processer og aktivt medborgerskab

- lyst til at ville vide mere og til videndeling

- indsigt i andre mennesker og kulturer