Oplæg og kurser

Oplæg & kurser i VTS

- lad os tale om det vi ser

Send os en mail for yderligere information og priser på oplæg og kurser på info@vtsdanmark.dk

 

Introduktions oplæg for daginstitutioner

3 timer

I oplægget vil vi introducere metoden, samt afprøve den sammen med jer, derudover vil vi dele egne erfaringer med hvordan metoden med fordel kan anvendes som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.

 

Introduktions oplæg for skoler

3 timer

I oplægget vil vi introducere metoden, samt afprøve den sammen med jer, derudover vil vi dele egne erfaringer med hvordan metoden kan bruges i og uden for klasselokalet, samt fortælle jer lidt om hvordan metoden bruges internationalt.

 

Udvidet oplæg for daginstitutioner

6 timer

I dette oplæg gives en grundig introduktion i metodens første stadier og vi afprøver VTS sammen med jer i plenum og i mindre grupper. Derudover vil vi dele egne erfaringer med hvordan metoden med fordel kan anvendes som en naturlig del af det pædagogiske arbejde. Vi tager udgangspunkt i de målgrupper og pædagogiske læreplanstemaer som I arbejder med til dagligt, ved blandt andet at tale om vigtigheden for udvælgelsen af de værker der skal arbejdes med.

 

Udvidet oplæg for skoler

6 timer

I dette oplæg gives en grundig introduktion i metodens første stadier og vi afprøver VTS sammen med jer i plenum og i mindre grupper. Derudover vil vi dele egne erfaringer med hvordan metoden kan bruges i- og uden for klasselokalet, samt fortælle jer lidt om hvordan metoden bruges internationalt. Vi tager udgangspunkt i de målgrupper og klassetrin som I arbejder med til dagligt, ved blandt andet at tale om vigtigheden for udvælgelsen af de værker der skal arbejdes med.

 

Kursus

VTS Practicum

Med kurset får I en en dyb indsigt i teorien bag VTS, redskaber til selv at benytte metoden i jeres daglige virke og mulighed for at øve jer mere i selv at facilitere. Vi taler om hvordan man hensigtsmæssigt udvælger værker, så det passer til specifikke målgrupper og går i dybden med metodens tre spørgsmål. Derudover øver vi os i gruppefacilitering ud fra værker I selv udvælger.

Kurset strækker sig over to dage à fem timers varighed per dag inkl. pauser.

 

Det er muligt at booke et kursus for en egen sammesat gruppe eller at tilmelde sig enkeltvis på de opslåede datoer.

Næste VTS Practicum kursus vil ligge i maj måned - yderligere detaljer kan snart ses her på hjemmesiden.

 

 

 

info@vtsdanmark.dk | Anna Zieler +45 2815544 | Marie Hesse +45 27146958