Om VTS

VTS - Visual Thinking Strategies

 

 

VTS er en nysgerrighedspirrende kunstformidlingsmetode, der støtter børn i alle aldre i at udvikle refleksion, kritisk tænkning og kommunikationsevner via dét at observere kunst i en gruppesammenhæng.

 

Metoden tager udgangspunkt i børnene selv, og bygger videre på deres egne erfaringer og observationer, gennem en gruppedynamisk proces hvor børnene, med lærerns/pædagogens hjælp, lytter til de andre børns synspunkter, og vurderer om de ser tingene på samme måde.

 

Ved at se og opfatte situationer på forskellige måder, uden nødvendigvis at være uenige, understøttes de sociale kompetencer og ved at lade børn ytre sig og begrunde hvad de observerer i et kunstværk eller billede, opmuntrer man den verbale kommunikation og evnen til at reflektere.

 

VTS stammer fra USA og er udviklet af psykolog Abigail Housen og tidligere leder af undervisningsafdelingen på Museum of Modern Art (MoMA) Philip Yenawine, for at styrke børn og voksnes selvtillid og glæde ved kunstoplevelser.

Læs mere om VTS på www.vtshome.org

 

 

 

 

VTS er velegnet til

- skoleundervisning og Åben Skole tilbud

- pædagogiske læreplanstemaer samt forældre- inddragelse og dokumentation

- modtageklasseforløb og integrationsprojekter

- sprogtilegnelse og -stimulering

- inklusionsarbejde

- kultur- og museumsformidling

 

VTS styrker og opmuntrer

- sociale kompetencer og relationsdannelse

- selvtillid og selvværd

- kritisk tænkning og begrundet argumentation

- glæde ved kunst og fortællinger

- demokratiske processer og aktivt medborgerskab

- lyst til at ville vide mere og til videndeling

- indsigt i andre mennesker og kulturer

 

Anna Zieler og Marie Hesse har taget initiativet til VTSdanmark og er begge uddannet som undervisere i VTS. De har arbejdet med metoden de sidste fem år både med dagtilbud, skoleklasser og i museumsregi og er i forbindelse med et større Erasmus+ projekt "Permission to Wonder" en del af et partnerskab hvor undervisere fra Irland, Spanien, Finland, Holland og Slovenien undersøger hvordan VTS bedst muligt kan anvendes i Europa.

Anna og Marie underviser i VTS på diverse seminarier og tilbyder oplæg og kurser skræddersyet til pædagogisk personale og alle andre med interesse for metoden.

 

Kontakt os gerne på info@vtsdanmark.dk

 

info@vtsdanmark.dk | Anna Zieler +45 2815544 | Marie Hesse +45 27146958